Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Υποστήριξης Με την υπηρεσία αυτή ,μπορείτε να υποβάλλετε online αίτημα για τεχνική υποστήριξη και επισκευή, ενώ ταυτόχρονα σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχετε την πρόοδο της επισκευής σας.Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Be sure to browse our Frequently Asked Questions (FAQs) before opening a ticket

Please Wait!

Please wait... it will take a second!